Όροι και Προϋποθέσεις

Ο κάθε επισκέπτης/ρια του ArtemisRecipes.com οφείλει να διαβάσει τους πιο κάτω όρους πριν προβεί σε επίσκεψη/χρήση της εν λόγω σελίδας. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Γι’ αυτό οι επισκέπτες καλούνται να μελετούν τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις πριν προβούν σε επίσκεψη/χρήση της ιστοσελίδας.

Περιορισμός Ευθύνης

Όσον αφορά στις πληρωμές, οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν που σχετίζονται με την ολοκλήρωση πληρωμής είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη και γίνονται μέσω τρίτων (εκτός του ιστοχώρου μας). Το ArtemisRecipes.com δεν θα ολοκληρώνει/ανανεώνει συνδρομές χωρίς ολοκλήρωση της πληρωμής.

Παράλληλα, η σελίδα ArtemisRecipes.com και οι διαχειριστές/ριες της καταβάλλουν τα μέγιστα ώστε το περιεχόμενό της να λειτουργεί συνεχώς και να είναι ορθό. Σε καμία περίπτωση  το περιεχόμενο δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκυρο ούτε ότι προτρέπει τον/την χρήστη σε συγκεκριμένες πράξεις.

Δεν υπάρχει εγγύηση ότι η σελίδα και το περιεχόμενό της θα παρέχονται χωρίς διακοπή και σφάλματα ή ότι αποκλείονται κακόβουλα λογισμικά που προέρχονται από τρίτους. Σε τέτοια περίπτωση θα γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διόρθωσή τους.

Ως εκ τούτου, δε φέρουμε καμιά ευθύνη για τυχόν άμεση ή έμμεση ζημιά προερχόμενη από τη χρήση της ιστοσελίδας μας.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται (κείμενα, φωτογραφίες, άρθρα και κάθε είδους αρχείο) αποτελούν ιδιοκτησία του ArtemisRecipes.com. Επομένως, απαγορεύεται ρητά, η εν όλω ή εν μέρει, αναδημοσίευση, αντιγραφή κι αναπαραγωγή τους σε οποιοδήποτε μέσο και για οποιοδήποτε σκοπό.

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Επισκέπτη/ριας

Κάθε επισκέπτης έχει δικαίωμα πρόσβασης σε συγκεκριμένο εύρος περιεχομένου και είναι αυτό που παρέχεται δωρεάν. Για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος περιεχομένου ή σε ολόκληρο το περιεχόμενο πρέπει να πληρώσει συνδρομή σε ετήσια βάση.

Κάθε μέλος έχει ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνδρομής του το δικαίωμα να την τερματίσει. Με τον τερματισμό της συνδρομής δεν θα έχει δικαίωμα πρόσβασης στην ιστοσελίδα σαν μέλος ούτε θα λάβει οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων.

Ο/Η επισκέπτης του ArtemisRecipes.com υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, καθώς και να απέχει από κάθε παράνομη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της. Τυχόν ζημιά που προκληθεί από την κακή ή αθέμιτη χρήση του περιεχομένου, ή από άλλο λόγο, από τον/την επισκέπτη/ρια στο ArtemisRecipes.com δύναται να οδηγήσει στη χρήση νόμιμου τρόπου διεκδίκησης αποζημίωσης για την προκληθείσα ζημιά.